Hőszivattyú pályázat NEP 2007

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján már letölthető a lakossági energia-megtakarítás támogatása, valamint a lakossági megújuló energiahordozó-felhasználás támogatása - című pályázat kiírása és a pályázati útmutató. A pályázatot postán lehet beadni, április 10-től. A pályázathoz kapcsolódva működik a szolgáltató, pontos és érdemi információt adó fórum a GKM honlapján. A hagyományos építési technológiával épült házak energiatakarékos felújítására szolgáló pályázatra 2,6 milliárd forint áll rendelkezésre. Ezt már korábban, 2007. március 18-án, vasárnap, Kóka János miniszter jelentette be. 

A pályázat célja

Vissza nem térítendő támogatással és/vagy kedvezményes kamatozású hitellel járuljon hozzá:

A.  A lakások energetikai korszerűsítése: az 1994 előtt, hagyományos technológiával épült lakóingatlanok energiamegtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésére, nyílászáróinak utólagos hőszigetelésére, vagy cseréjére, a meglévő fűtési, illetve melegvíz-ellátási berendezéseinek korszerűsítésére irányuló beruházásokhoz.

B. A lakossági megújuló energiafelhasználás növelése: lakóingatlanok vonatkozásában a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásokhoz, a megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítésével vagy biomassza, geotermikus energia, szélenergia, valamint szerves hulladékok felhasználásának növelésével, napkollektorok, illetve napelemek létesítésével.

Rendelkezésre álló forrás

A pályázat meghirdetésekor a vissza nem térítendő támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2,4 milliárd Ft. Kedvezményes kamatozású hitelre a „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében 16 milliárd Ft.

Az elnyerhető támogatás mértéke

A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 15%-a, de lakásonként legfeljebb 265.000,-Ft.  A pályázat alapján a pályázó jogosulttá válik a „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében történő hiteligénylésre. A hitel összege:

Támogatást kiegészítő hitel:

A)  Energiamegtakarítást eredményező beruházásnál a természetes személy, vagy a lakóközösség az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelből fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 85 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb 1.500.000.-Ft lehet.

B) Hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásoknál a természetes személy vagy a lakóközösség  az állami támogatás mellett a költségek további részét hitelből fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 85 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb 3.735.000.-Ft lehet.

Max. 100%-os hitel:

A)  Energiamegtakarítást eredményező beruházásnál a természetes személy, vagy a lakóközösség a költségek 100 %-át hitelből fedezheti. A hitel mértéke 0-tól 100 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb 1.765.000.-Ft lehet.

B) Hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásoknál a természetes személy vagy a lakóközösség  a költségek 100 %-át hitelből fedezi. A hitel mértéke 0-tól 100 %-ig terjedhet, összege lakásonként legfeljebb 4. 000 000.-Ft lehet.

A pályázat keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás és hitel együttes összege nem lehet nagyobb, mint az elfogadott beruházási költség.

A támogatás és a hitel együttes összege energiamegtakarítást eredményező beruházásnál lakásonként legfeljebb 1.765.000.-Ft lehet, a megújuló energiaforrások használatának bővítésére irányuló beruházásoknál legfeljebb 4.000.000.-Ft lehet.

Egy pályázó energetikai korszerűsítésre és megújuló energia-felhasználás növelésére egyidejűleg is igényelhet vissza nem térítendő támogatást, illetve kedvezményes kamatozású hitelt, ez esetben az egyes pályázati támogatási és hitelösszegek összeadódnak.

A pályázók köre
 • természetes személyek,
 • lakásszövetkezetek
 • és társasházak (a lakásszövetkezet és a társasház a továbbiakban együttesen: lakóközösség).

Támogatható tevékenységek köre

A.) A lakások energetikai korszerűsítése esetén
 • 1994 előtt, hagyományos technológiával épült lakóépületek (homlokzatok, tetőterek, födémek) utólagos hőszigetelése,
 • 1994 előtt, hagyományos technológiával épült lakóépületek nyílászáróinak utólagos hőszigetelése, vagy cseréje,
 • hagyományos technológiával épült lakóépületek meglévő fűtési berendezéseinek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésre való cseréje,
 • hagyományos technológiával épült lakóépületek meglévő melegvíz-ellátási berendezéseinek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésre való cseréje.

B.) A lakossági megújuló energia-felhasználás növelése esetén

megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia, vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítése,
- megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia, vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítése,

 •  biomassza-felhasználás növelése,
 •  geotermikus energiafelhasználás növelése,

- szélenergia-felhasználás növelése, nem villamos energia hálózatra történő termelés esetén,
 •  szerves hulladék energetikai felhasználásának növelése,

- aktív és passzív napenergia hasznosítás (pl. napkollektorok, napelemek létesítése),
- megújuló energiával üzemelő alternatív, földgázt kiváltó berendezések létesítése,

 • hőszivattyú létesítése.

A pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása 2007. április 10-től lehetséges. 

A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani az alábbi címre:


Energia Központ Kht. NEP 2007; 1476 Budapest, Pf.: 288.A pályázati felhívás, a pályázati formanyomtatvány és a pályázati útmutató, valamint a „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram részletes feltételei és a finanszírozó hitelintézetek elérhetősége a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (www.gkm.gov.hu), az Energia Központ Kht. (www.energiakozpont.hu) és a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (www.mfb.hu) Internetes honlapjáról tölthető le.

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban felvilágosítást a következő szervezettől kaphat:

A vissza nem térítendő támogatással kapcsolatos információk:

Energia Központ Kht. ügyfélszolgálata: (06-1) 456-43-02,  (06-1) 456-43-88, fax: (06-1) 456-43-01. Budapest, IX. Ráday u. 42-44., II. emelet 219.

Ügyfél fogadási idő: Hétfő, Kedd: 9.00 - 15.00, Szerda: 9.00 - 18.00, Csütörtök: 9.00 - 12.00.

e-mail: ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu

A „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramról további tájékoztatás a 06-40-555-555 telefonszámon és a finanszírozó hitelintézeteknél kérhető.

A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező Pályázati Útmutatóban közzé tett szempontok alapján történik.

A pályázat letölthető innen.

kicsi_pdf.gif

Mielőtt pályázni kezd: hasznos tanácsok (98KB)