Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei

1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelethez

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre* (dB)


Zajtól védendő terület nappal 06-22 óra éjjel 22-06 óra
1. Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek 45 35
2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület 50 40
3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45
4. Gazdasági terület 60 50